Panel podłogowy – zastosowanie

Decydując się na zakup paneli podłogowych, należy zapoznać się z podstawową klasyfikacją według klas używalności. Oznaczenia te umieszczane są na opakowaniach w formie piktogramów lub liczbowo. Piktogramy pokazują miejsce przeznaczenia jako znak po lewej stronie.  Odporność paneli oznacza  ilość „ludzików” po prawej stronie piktogramu. Klasy używalności dzielą panele podłogowe według miejsca ich przeznaczenia oraz natężenia ruchu jakim będą poddawane. Rozróżniamy 6 klas używalności: 21,22,23,31,32,33. Pierwsza cyfra oznacza miejsce przeznaczenia paneli podłogowych, a druga natężenie ruchu jakiemu mogą być poddawane.

2 na pierwszej pozycji określa jako miejsce zalecanego stosowania, obiekty mieszkalne. 3 oznacza obiekty użyteczności publicznej.

1 na drugiej pozycji oznacza małe natężenie ruchu, 2 średnie,  a 3 duże.

Dzięki takiemu zróżnicowaniu, panele podłogowe możemy kłaść zarówno w mieszkaniach jak i urzędach, sądach czy szkołach. Ważny jest jedynie ich odpowiedni i przemyślany dobór.