Wybieramy drzwi zewnętrzne

Przy wyborze drzwi zewnętrznych kluczowe są następujące cechy, na które należy zwrócić uwagę:

– bezpieczeństwo – najlepiej jeśli będą posiadały certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i  Laboratorium Kryminalistyki i Policji. Najwyższa klasa bezpieczeństwa to klasa „C”. Mniej wymagający mogą zdecydować się na zwykłe drzwi zewnętrzne, z co najmniej jednym zamkiem wielozapadkowym

– izolacyjność termiczna – współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić  U<2 W/(m2K). Aby uzyskać odpowiednią izolacyjność termiczną i akustyczną, drzwi zewnętrzne powinny zawierać odpowiednie warstwy okładzinowe, a przestrzenie między nimi powinny być wypełnione materiałami izolacyjnymi

– gwarancja –  okres i zakres jej obowiązywania

– producent – najbezpieczniej jest kupować u znanych producentów. Mamy wówczas pewność, że nie będzie problemów z serwisem i gwarancją

– estetyka wykonania – drzwi zewnętrzne powinny być nie tylko funkcjonalne, ale stanowić również ozdobę naszego domu, jako jego integralna część.