Albicja – kompetencje tłumaczy

Albicja – kompetencje tłumaczy

tłumaczenia techniczneWspółczesna globalizacja sprawiła, że nie mamy już większego problemu z komunikowaniem się między sobą. Otwarte granice, coraz większa swoboda podróżowania oraz międzynarodowe kontrakty biznesowe umożliwiła naukę języków obcych oraz sprawiła, że coraz więcej osób sprawnie porozumiewa się w dowolnych językach. Szkoły lingwistyczne, kursy językowe oraz konwersatoria nie są jednak wystarczające do sporządzania profesjonalnych przekładów, zwłaszcza tych technicznych i specjalistycznych. Ze względu na to, że przestrzeń języka jest niezwykle dynamiczna i ulega nieustannym przekształceniom, tłumacz musi stale podnosić swoje kompetencje i doskonale władać nie tylko językiem obcym, ale i swoim własnym.Trudno wyobrazić sobie, aby którykolwiek tłumacz składał na ręce swoich zleceniodawców dokumentację sądową pełną błędów stylistycznych i gramatycznych, dlatego też osoby dokonujące translacji muszą być znakomitymi mówcami i posiadać tzw. „lekkie pióro”. O tym, jak ważny jest to aspekt może świadczyć chociażby to, jak ciężko czyta się książki tłumaczone na język polski przez osoby nie do końca znające kontekst historyczny czy kulturowy. Dwa przekłady jednej książki, sporządzane przez dwie niezależne osoby będą brzmiały inaczej, będą posiadały inne związki frazeologiczne, różnić się będą nawet imionami czy określeniami nazw własnych. Nie trzeba szukać daleko, ponieważ kilka lat temu ogromną popularnością cieszyła się trylogia Tolkiena, tłumaczona na język polski przez dwie niezależne osoby. W jednym pojawiało się – ogólnie przyjęte przez fanów – określenie „Helmowy Jar”, w drugim zaś „Helmowy Parów”. I jedno i drugie było poprawne językowo, jednak miłośnicy Tolkiena doskonale wyczuwają pewien zgrzyt, który pojawia się w ich głowach w chwili czytania zwrotów, do których nie są przyzwyczajeni. Dlatego właśnie ustalanie ogólnego kontekstu wypowiedzi jest tak istotne i musi być uwzględnione podczas przekładu, aby całość była czytelna i wiarygodna. O ile jednak w przekładach literackich nieodpowiednie przetłumaczenie pojedynczych słów może powodować u czytelników pewien dyskomfort, o tyle już w tłumaczeniach technicznych i specjalistycznych tego typu działanie jest absolutnie niedopuszczalne.

Jak bowiem wyjaśnić w przypadku nieodpowiedniego przełożenia instrukcji obsługi, zagrożenie utraty zdrowia czy życia? Ze względu na to, że na tłumaczach specjalistycznych ciąży odpowiedzialność za osoby, które będą się stosować do wszelkich wytycznych czy instrukcji, wielu z nich stara się na bieżąco konsultować własne wątpliwości z osobami, które uważane są za kompetentne. Wiele biur tłumaczeniowych, takich jak chociażby oferująca swoje tłumaczenia Albicja, stara się na bieżąco budować solidny i odpowiedzialny zespół specjalistów, dzięki którym możliwe byłoby błyskawiczne realizowanie zleceń, bez najmniejszego ryzyka popełnienia błędu. Ze względu na to, że tłumaczenia techniczne i specjalistyczne obejmują zwykle branże medyczne, farmaceutyczne, prawnicze, ekonomiczne, budownicze, informatyczne oraz wszystkie te, w których pojawia się konieczność posługiwania się specyficznym językiem branżowym, tłumacze posiadają nie tylko kompetencje lingwistyczne, ale i fachowe. Osoba zajmująca się zatem tłumaczeniami ulotek farmaceutycznych zazwyczaj posiada rozległą wiedzą z tej tematyki i bez trudu potrafi ustalić odpowiedni kontekst dla tłumaczonych treści. Biura tłumaczeniowe komponują więc swoje zespoły zwykle na podstawie doskonałej znajomości języka obcego, ale także na podstawie umiejętności dodatkowych, które sprawiają, że określona osoba staje się bardziej elastyczna i łatwiej jest jej podejmować się różnego typu zleceń. Oczywiście wszystko zależy także od indywidualnych predyspozycji tłumacza, jeden bowiem lepiej czuje się w trakcie dokonywania przekładów ustnych, inny z kolei woli pracować indywidualnie za pośrednictwem komputera. Jakie umiejętności powinien mieć więc tłumacz?

Przede wszystkim powinien być skrupulatny, ponieważ pedantyzm w pracy jest niezbędne, aby dobrze i trafnie oddawać sens każdego zdania, nie tracąc z oczu kontekstu całego tekstu. Za każdym razem przydaje się także umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie. Jest to niezbędne, zwłaszcza w dobie globalizacji, kiedy nie zawsze jest czas na odwiedzanie bibliotek czy wyszukiwanie znaczeń poszczególnych słów w tradycyjnych słownikach książkowych. Wielu tłumaczy posiada swoje własne katalogi wiarygodnych stron oraz specjalne bazy danych, spośród których istnieje możliwość wyszukiwania niezbędnych informacji. Niezwykle istotna jest także rzetelność, ponieważ tłumacz nie pracuje sam dla siebie. Wiele z profesjonalnych biur takich, jak oferująca tłumaczenia Albicja, musi dotrzymywać warunków ustalanych z klientem, spośród których można wytypować takie, które będą najważniejsze – jak terminowość czy wysoka jakość przekładu. Trudno też wyobrazić sobie jakiegokolwiek tłumacza bez swobody i biegłości w posługiwaniu się językiem obcym, dlatego wysokie kompetencje językowe są absolutną podstawą każdego tłumacza. Lekkość w układaniu zdań i zrozumiałe przelewanie swoich myśli na papier jest niezwykle istotne, przede wszystkim dlatego, że tłumaczenie samo w sobie nie dotyczy tylko jednego języka. Jest to za każdym razem interakcja pomiędzy językiem A i językiem B, które pojawiają się w odpowiednich konfiguracjach. Jeżeli więc tłumacz nie porozumiewa się dobrze w języku polskim, trudno wróżyć mu karierę w branży translatorskiej. Jako, że tłumacze zazwyczaj pracują pod presją czasu, muszą sprawnie wykonywać swoje zadania. Odporność psychiczna jest niezbędna zwłaszcza w przypadku tłumaczy ustnych, dla których nie ma miejsca na jakiekolwiek błędy.tłumacz

W przypadku tłumaczy specjalistycznych i technicznych niezbędna jest oczywiście wiedza z dziedziny, której przekład dotyczy, przede wszystkim dlatego, że znajomość tematyki dokumentów takich, jak chociażby te finansowo-prawne, jest bezlitosna dla błędów stylistycznych i merytorycznych, wypaczających sens tłumaczonego dokumentu. Właśnie dlatego wiele profesjonalnych biur skupiających wokół siebie najlepszych specjalistów, wymagają od kandydatów na dostępne stanowiska posiadania dodatkowych umiejętności zawodowych, umożliwiających zawężenie pola zainteresowań i rozwijaniu własnych kompetencji eksperckich.