Rola umowy w budownictwie

Rola umowy w budownictwie

Ze względu na to, że inwestowanie w nieruchomości zawsze pociąga za sobą pewne ryzyko, niezbędne jest bardzo precyzyjne przygotowywanie się do działania i gromadzenie takich zasobów finansowych i personalnych, dzięki którym przebieg prac byłby zgodny ze wszystkim harmonogramami. Oczywiście nie zawsze poszczególni inwestorzy mają możliwość czy też wiedzę do tego, aby działać samodzielnie, zatrudniani zostają inwestorzy zastępczy, których rolą jest nadzorowanie wszelkich prawidłowości podczas stawiania danego obiektu. Oczywiście rola takiego inwestora nie należy do najprostszych nie tylko ze względu na trudności związane z nadzorem i pilnowaniem najmniejszych detali, ale także dlatego ,ze tego typu działalności nie są jednoznacznie zdefiniowane, przez co zakres obowiązków jest pojęciem niezwykle płynnym.

Właśnie dlatego podczas stawiania kolejnych budynków niezbędne jest każdorazowe spisywanie precyzyjnych umów, na podstawie których działanie mogłoby być podjęte bez strachu o to, że zakres obowiązków nagle się powiększy, lub też inwestor zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za niedopilnowanie czegoś, czym miał się wcześniej nie zajmować. Dobrze spisana umowa – podobnie zresztą jak w przypadku każdej mniejszej lub większej działalności – jest więc absolutną podstawą, ponieważ chroni inwestora zastępczego i sprawia, że nawet wtedy, kiedy coś w danej inwestycji nie działa należycie, a nie zostało to zawinione przez osobę zajmującą się inwestycjami zastępczymi, inwestor główny zmuszony jest do wypłacenia swojemu współpartnerowi pełnego wynagrodzenia. Bardzo często więc budowa obiektów opiera się na współpracy pomiędzy zleceniodawcami a zleceniobiorcami, czyli inwestorami głównymi a inwestorami zastępczymi, którzy niejako reprezentują swojego „pracodawcę” i działają z jego polecenia. Inwestor główny, zwany najczęściej bezpośrednim jest takim podmiotem, który dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi i ma zamiar zrealizować dany, zaplanowany przez siebie proces inwestycyjny. Inwestor zastępczy z kolei ma za zadanie zająć się samą organizacją oraz koordynacją całego procesu budowlanego, biorąc na siebie obowiązki i odpowiedzialność należąca zwykle do klasycznego inwestora. Oczywiście to, że ktoś według poszczególnych umów jest inwestorem zastępczym nie oznacza od razu, że zmuszony jest do wykonywania poszczególnych danych budowlanych, ma jedynie gromadzić zespoły, które zajęłyby się montażem określonych czynności i koordynowaniem prac tak, aby wszystko działało bez zarzutu a prace na budowie postępowały w odpowiednim tempie. Najczęściej więc stawianie zabudowań odbywa się na zasadzie wzajemnej współpracy i zatrudnianiem do wykonywania niezbędnych czynności firm, które mają doświadczenie i wiedzę z zakresu danego działania.

Przykładem może być chociażby firma zakładająca instalacje inżynieryjne, którym można przyjrzeć się bliżej na witrynie instalacje przemysłowe. Taka firma działa na rzecz wykonawców generalnych mając wszystkie niezbędne uprawnienia do tego, aby dostarczać montować materiały konieczne do prawidłowego użytkowania skończonej inwestycji. Instalacje, podobnie zresztą jak pozostałe elementy, są niezbędne do tego, aby konkretna architektura – bez względu na to czy jest to obiekt przemysłowy czy też mieszkalny – była jak najbardziej innowacyjna, nowoczesna i przyjazna w użytkowaniu, ale także w pełni dostosowana do samego otoczenia czyli atrakcyjna wizualnie zwłaszcza, że współcześnie coraz większą wagę przykładamy do estetyki, jak i funkcjonalności wszystkiego, co znajduje się w naszym bezpośrednim otoczeniu.